Wat is een winterdepressie

Mensen met een winterdepressie hebben tijdens de wintermaanden duidelijke depressieve klachten, terwijl zij zich in de zomermaanden goed voelen. De depressieve klachten zijn somberheid, prikkelbaarheid, moeheid en geen fut hebben. Vaak zijn ook interesse, sociale contacten en libido verminderd. Opvallend bij de winterdepressie is de toegenomen slaapbehoefte en eetlust. Er is vooral behoefte aan koolhydraatrijk voedsel en het gewicht kan fors toenemen. Bij depressieve klachten en een seizoensgebonden patroon gedurende tenminste twee jaar is er sprake van een winterdepressie, als er geen andere ernstige psychiatrische ziekten zijn. Als er wel seizoensgebonden klachten zijn, maar geen ernstige somberheid, spreekt men wel van "winterblues".

Oorzaken

De oorzaak van een winterdepressie is niet geheel duidelijk. Het korter worden van de dag en het blootstaan aan minder licht spelen waarschijnlijk een rol. Men denkt dat dit de "biologische klok" en de productie van het hormoon melatonine ontregelt. Hierdoor worden ook allerlei andere systemen, zoals dat van serotonine, verstoord.

Behandeling

Lichttherapie is de aangewezen behandeling voor een winterdepressie. Lichttherapieapparatuur geeft wit licht, zonder UV straling. U wordt er dus niet bruin van. Na een lichtkuur van een half uur gedurende 5 opeenvolgende dagen met een lichtsterkte van 10.000 lux is 60-80 % van de mensen met een winterdepressie klachtenvrij. Soms is een langere behandeling nodig. De bijwerkingen zijn meestal mild. Een lichte misselijkheid of hoofdpijn kan optreden evenals een branderig of vermoeid gevoel in de ogen. Enkele malen zijn ernstiger bijwerkingen gemeld, zoals manisch worden of denken aan zelfmoord. Bij bepaalde ziekten of medicatiegebruik is lichttherapie niet aan te raden. Voor een veilige toepassing wordt aangeraden de eerste twee jaar de behandeling onder begeleiding toe te passen. Indien lichttherapie niet werkt, kunnen antidepressiva of psychotherapie zinvol zijn.

Procedure

Na aanmelding ontvangt u een vragenlijst. Deze vragenlijst vult u in en neemt u mee naar de afspraak. Tijdens het eerste gesprek zullen wij uitzoeken of er inderdaad sprake is van een winterdepressie en of er geen medische bezwaren zijn tegen lichttherapie.
De lichtkuur bestaat uit vijf maal een half uur lichttherapie aan het begin van de ochtend. De eerste keer is op maandagochtend. Ik ben dan aanwezig om instructie te geven en vragen te beantwoorden. Na de kuur vindt een nabespreking van het effect plaats. De gesprekken zijn kort en duidelijk gericht op de winterdepressie. Hierdoor worden wachttijden vermeden.Verdere informatie

Vereniging voor Winterdepressiepatiënten in Nederland,
Secretariaat mevrouw Van Ham
Jasmijnstraat 14
9951 GR Winsum

 

Interview over lichttherapie
Psychiater de Weme heeft 7 december 2001 een interview gegeven met Radio Noord-Holland. Klik op de hyperlink om een MP3 te downloaden.

Internet biedt veel informatie, bij zoeken op "lichttherapie" en "winterdepressie"