Intake

Voor de start van de behandeling vindt eerst een intake plaats. In twee gesprekken worden de klachten in kaart gebracht, evenals de sociale omstandigheden, de lichamelijke gezondheid, de gebruikte medicatie en middelen en het levensverhaal. Al deze omstandigheden kunnen immers de klachten veroorzaken of in stand houden. Gesprekken met de partner, familieleden of andere betrokkenen zijn ook mogelijk. Er is, na uw toestemming, meestal overleg met uw huisarts, deze ontvangt daarna ook een intakebrief, waarin ook het behandelplan opgenomen is.

Behandelplan

Wij stellen gezamenlijk een behandelplan op. Dit plan beschrijft wat er aan de hand is, wat  het doel van de behandeling is en de manier waarop dit doel bereikt kan worden.

Behandeling

Het begin van de behandeling is verdere uitleg over de klachten. Hierbij kunnen ook folders, boeken of internet nuttig zijn. Vaak is het nodig de klachten en de omstandigheden die er voor zorgen dat de klachten blijven bestaan, nog meer uit te zoeken. Hiervoor kunt u ook huiswerk krijgen, zoals het bijhouden van een dagboekje of het registreren van klachten. Psychiatrische klachten en andere klachten en ziekten hangen vaak samen, daarom is er altijd aandacht voor uw gezondheid als geheel. U kunt ook adviezen en leefregels krijgen, bijvoorbeeld over slapen en bewegen  of over voeding en middelengebruik. De behandeling bestaat deels gesprekstherapie, de gehanteerde therapievorm is vaak ‘cognitieve gedragstherapie’ . In deze klachtgerichte therapie leert men door anders te denken en te oefenen met moeilijke situaties de klachten te verminderen. Vaak is er, op indicatie, ook behandeling met medicatie. Hierbij is het belangrijk rekening te houden met andere medicatie of middelen die u gebruikt, als hierin wijzigingen zijn, moet u dit ook altijd doorgeven.

Ontspanningsoefeningen

Soms zult u voor uw behandeling het advies krijgen ontspanningsoefeningen (mp3) te doen

Lichttherapie

De behandeling van een winterdepressie, lichttherapie, kan ook in de praktijk plaatsvinden.

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.