Welkom op de site van psychiater De Weme.

Op deze site vindt U informatie over de behandeling, de praktijk en de psychiater.

Mevrouw De Weme is sinds 1999 als Zelfstandig Gevestigd Psychiater (ZGP) werkzaam in haar praktijk in Hoofddorp. Het betreft een algemene praktijk voor ambulante behandeling van psychiatrische aandoeningen.

Speciale aandachtsgebieden zijn Ouderenpsychiatrie, de combinatie van psychiatrische en andere ziekten en ADHD bij volwassenen.

Een ZGP is een psychiater, die zelfstandig een praktijk voert en niet verbonden is aan een instelling. De patiënt heeft voor de intake en de behandeling, zowel voor medicatie als gesprekstherapie dezelfde arts. Men werkt wel samen in een soort netwerk met andere psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. Er is ook contact met huisartsen, specialisten in het ziekenhuis of medewerkers van een GGZ instelling, indien dit meerwaarde heeft. Een ZGP is een medisch specialist, die als zodanig BIG geregistreerd is en onder de tuchtrechtspraak valt. De ZGP van Amstel en Meerlanden zorgen gezamenlijk voor waarneming, onderlinge verwijzing voor speciale deskundigheid en intervisie.

De behandeling kan ook in het Engels, Frans en Duits plaatsvinden.